logo JmK ASPV

Profil JmKASPV

Jihomoravská krajská asociace Sport pro všechny je zapsaným spolkem s vlastní právní osobností hlásící se k činnosti České asociace Sport pro všechny.

Svou činností se hlásíme k odkazu dr. Miroslava Tyrše a jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a jiných odborníků z oblasti zdravého životního stylu a svou činnosti nabízíme jako racionální alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním negativním jevům.

V rámci nabídky našich aktivit se nechceme pohybovat na hranici lidských možností ale pojem Sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice.

V naší nabídce programu se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti rekreačních sportů, všeobecné gymnastiky, hudebně-pohybových forem, zdravotní tělesné výchovy, cvičení a pobytu v přírodě, cvičení předškolních dětí a jiných experimentálních aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme.

Facebookový profil www.facebook.com/Jihomoravská-KASPV
8. - 10.11.2019
Výsledky K+M
Výsledky krajského kola Kubb + Mölkky
klikněte sem >>
Atletika JmK
Výsledky krajského kola atletiky
klikněte sem >>
MS JmKASP
Výsledky MS JmKASPV
klikněte sem >>
logo Pohyb je život
logo Pohyb je život